Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

Naše obec

workoutové hřiště

Workoutové hřiště v Čechách pod Kosířem

Datum: 29. 11. 2023

Projekt Workoutové hřiště v Čechách pod Kosířem byl realizován za přispění prostředků Olomouckého kraje z programu Sport a volný čas 2023.

podpora JSDH

Program na podporu JSDH 2023

Datum: 6. 11. 2023

Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Čechy pod Kosířem finančně podpořil Olomoucký kraj.

územní plán obce

Územní plán obce Čechy pod Kosířem 2023

Datum: 6. 11. 2023

Pořízení územně plánovací dokumentace obce Čechy pod Kosířem bylo realizováno za přispění finančních prostředků Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2023.

Spolufinancováno Evropskou unií

Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko

Datum: 5. 10. 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření obce Čechy pod Kosířem

Datum: 7. 11. 2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014135

MMR

Multifunkční sportovní areál Čechy pod Kosířem

Datum: 27. 10. 2022

Projekt „Multifunkční sportovní areál Čechy pod Kosířem - vybudování infrastruktury pro rozvoj sportovních aktivit ZŠ Čechy pod Kosířem“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 mil. Kč.

vybavení jednotky

JSDH - vybavení jednotky

Datum: 14. 7. 2022

Sbor dobrovolných hasičů v Čechách pod Kosířem získal v roce 2022 dotaci z Olomouckého kraje za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení, opravách požární techniky, nákupu věcného vybavení a služeb k zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Rekonstrukce Tyršovy ulice

Datum: 7. 12. 2021

V souladu s dlouhodobým plánem oprav místních komunikací, připravujeme na roky 2022 až 2024 celkovou rekonstrukci Tyršovy ulice. Akce bude rozdělena na dvě etapy.

Záchytné nádrže

Záchytné nádrže na dešťové vody

Datum: 1. 11. 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

propagace

Oprava části chodníku v ulici Wolkerova Čechy pod Kosířem - II. etapa

Datum: 27. 8. 2021

Obec Čechy pod Kosířem získala v roce 2021 dotaci z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, dotačního titulu 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na zajištění opravy části chodníku v ulici Wolkerova.

dotace

JSDH - vybavení jednotky

Datum: 27. 8. 2021

Sbor dobrovolných hasičů v Čechách pod Kosířem získal v roce 2021 dotaci z Olomouckého kraje za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení, opravách požární techniky, nákupu věcného vybavení a služeb k zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Podélné parkovací stání v ulici Wolkerova

Datum: 3. 5. 2021

Dopravní situace ve všech koutech naší vlasti je čím dál složitější a komplikovanější. Největší problémy pak jsou s parkováním osobních automobilů. Nejinak je tomu i v naší obci. Automobilů přibývá a místa je pořád málo.

MPO

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 30. 4. 2021

Naší obci se podařilo získat dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Čechy pod Kosířem bude realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie v období 2017-2021 Program EFEKT 2019.

Krajinná zeleň v lokalitě "Pod hřbitovem"

Datum: 8. 3. 2021

Již v roce 2019 jsme zahájili akci pod názvem „Krajinná zeleň v lokalitě Pod hřbitovem“.

Multifunkční sportovní areál u fotbalového hřiště

Datum: 7. 3. 2021

Zastupitelstvo obce rozhodlo v roce 2020 pořídit projektovou dokumentaci na vybudování multifunkčního sportovního areálu v prostoru u fotbalového hřiště.

MMR

Dětské hřiště u hasičského muzea v Čechách pod Kosířem

Datum: 10. 9. 2020

Předmětem projektu je dobudování dětského hřiště v centru obce Čechy pod Kosířem v prostoru vnitrobloku mezi zadním traktem Hasičského muzea R.A.Smekal a Muzeem kočárů. Naše obec získala na realizaci tohoto projektu dotaci z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 699.029,- Kč. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu by měly činit 998.613,- Kč. Plánovaný termín ukončení dobudování dětského hřiště je k 30.11.2020.

propagace

JSDH - vybavení jednotky

Datum: 28. 8. 2020

Vybavení jednotky SDH Čechy pod Kosířem – nákup jednoho páru zásahové obuvi a čtyř souprav zásahového oděvu.

propagace

Oprava části chodníku v ulici Wolkerova v Čechách pod Kosířem

Datum: 25. 8. 2020

V rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Oprava části chodníku v ulici Wolkerova, Čechy pod Kosířem“ naše obec obdržela finanční prostředky na stavební práce při opravě chodníkové trasy ve výši 435 420 Kč. Oprava chodníku byla realizována v období od 20.7.2020 do 24.8.2020 dodavatelskou firmou Svoboda SDK s.r.o.

Instalace rekuperačního systému - mateřská škola v obci Čechy pod Kosířem

Instalace rekuperačního systému - mateřská škola v obci Čechy pod Kosířem

Datum: 2. 3. 2020

Předmětem podpory je instalace rekuperačního zařízení v budově mateřské školy v obci Čechy pod Kosířem. Díky projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Zateplení mateřské školy - obec Čechy pod Kosířem

Zateplení mateřské školy - obec Čechy pod Kosířem

Datum: 2. 3. 2020

Předmětem podpory je zateplení objektu mateřské školy v obci Čechy pod Kosířem, které zahrnuje zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení stropů. Díky projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Rekuperace ZŠ

Instalace rekuperačního systému - základní škola obec Čechy pod Kosířem

Datum: 30. 9. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zateplení ZŠ

Zateplení základní školy - obec Čechy pod Kosířem

Datum: 30. 9. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem

Modernizace a rozšíření MŠ v Čechách pod Kosířem

Datum: 30. 9. 2019

Rozšíření o třídu pro 20 dětí
Identifikační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/016_041/0008385

Modernizace a rozšíření ZŠ Čechy pod Kosířem

Modernizace a rozšíření ZŠ Čechy pod Kosířem

Datum: 30. 9. 2019

Již v roce 2015 rozhodlo zastupitelstvo obce provést generální opravu naší základní školy, která byla uvedena do provozu již v roce 1873.

Projekt ,,OpravaMK č. 1b v úseku most přes Český potok - hřbitov"

Projekt ,,OpravaMK č. 1b v úseku most přes Český potok - hřbitov"

Datum: 30. 9. 2019

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Záchytné parkoviště

Záchytné parkoviště

Datum: 4. 1. 2016

První písemná zmínka o obci Čechy pod Kosířem pochází z roku 1131. V současné době má obec 1071 občanů, kompletně vybudované inženýrské sítě, základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko. V obci jsou restaurační a ubytovací zařízení. Jedná se o téměř kompletně a komplexně vybavenou obec.

Intenzifikace a rozšíření ČOV

Intenzifikace a rozšíření ČOV

Datum: 30. 11. 2014

Na začátku volebního období 2010 - 2014 se rozhodlo zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem řešit problematiku čistírny odpadních vod.

Komplexní revitalizace centra obce

Komplexní revitalizace centra obce

Datum: 3. 11. 2014

Jednou z nejdůležitějších a nejrozsáhlejsích akcí roku 2014 byla komplexní revitalizace centra obce Čechy pod Kosířem.

Pomník obětem světových válek

Pomník obětem světových válek

Datum: 30. 6. 2014

Na sklonku roku 2013 jsme požádali o neinvestiční dotaci z prostředků Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji. Podařilo se nám získat příspěvek ve výši 25.000,- Kč a za jeho pomoci byla provedena oprava pomníku obětem světových válek. Opravu prováděl pan Hemzal z Konice, jehož pradědeček je autorem pomníku.

Kamenný kříž v ulici Wolkerova

Kamenný kříž v ulici Wolkerova

Datum: 14. 10. 2013

V září 2013 byla dokončena oprava kamenného kříže v ulici Wolkerova - tzv. prvního kříže. Na opravu se nám podařilo zajistit přípěvek z programu Olomouckého kraje Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji ve výši 50.000,- Kč. Oprava kříže stála celkem 103.900,- Kč.

Protipovodňová opatření v naší obci

Protipovodňová opatření v naší obci

Datum: 30. 11. 2012

Projekt ,,Protipovodňová opatření v obci Čechy pod Kosířem"

Oprava a rozšíření hasičského muzea v objektu bývalé továrny R.A.Smekal

Oprava a rozšíření hasičského muzea v objektu bývalé továrny R.A.Smekal

Datum: 24. 9. 2012

Naše muzeum bylo otevřeno v červenci roku 2000 a charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku.

Dětské hřiště v areálu MŠ

Dětské hřiště v areálu MŠ

Datum: 31. 5. 2012

V roce 2012 bylo předáno do užívání nové dětské hřiště v areálu MŠ v Čechách pod Kosířem, které bylo až do roku 2020 využíváno jako veřejné dětské hřiště.

Obec

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
déšť 10 °C 10 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/9 °C
sobota 15. 6. skoro jasno 22/10 °C
neděle 16. 6. zataženo 24/13 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí