Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem č. 2 / 2000 o znaku a praporu obce a jejich užívání


Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem č. 2 / 2000

o znaku a praporu obce a jejich užívání

Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 35 odst.3 písm. a) o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku, která byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem dne 25.5.2000.

Čl. 1

Znak, prapor

1. Znak obce: tvoří ho modro-červeně polcený štít se sníženým stříbrným hrotem. Vpravo stříbrná lilie, vlevo půl stříbrné zavinuté střely přiléhající k dělící linii, v hrotu červený korunovaný lev s modrou zbrojí.

2. Prapor obce: list tvoří tři svislé pruhy, modrý s bílou lilií, bílý se žlutě korunovaným červeným lvem s modrou zbrojí a červený s polovinou bílé zavinuté střely přiléhající k bílému pruhu. Poměr šířky k délce je 2: 3.

3. Vyobrazení znaku a praporu obce jsou přílohou této vyhlášky a jsou uschovány na obec ním úřadě v Čechách pod Kosířem.

4. Právo užívat znak a prapor bylo obci uděleno rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Č. 47 dne 14. ledna 2000.

Čl. 2

Užívání znaku obce.

1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může obecní úřad v Čechách p. Kos, podle

5 zákona 367/90 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i organizace obcí založené, řízené nebo spravované, užívat znaku obce Čechy pod Kosířem (dále jen obecního znaku).

2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní znak jen se souhlasem obecní rady.

3. Povolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti, obsahující návrh barevného nákresu a způsob umístění znaku, obecní rada.

4. Obecního znaku lze užívat:

a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů obce

b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku

c) na orientačních a propagačních tabulích

d) na některých předmětech a jiném majetku obce, nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných

e) na propagačních tiscích a publikacích obecního charakteru

f) na upomínkových předmětech

Čl. 3

Užívání praporu obce.

1. Pokud není předepsáno používání státní vlajky, prapor obce užívá obec, jeho orgány a organizace.

2. Pro užívání praporu jinými právnickými a fyzickými osobami platí obdobně ustanovení článku 2, odstavec 2 a 3.

3. Praporu obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a obecního charakteru.

Čl. 4

Úplata za užívání znaku.

1. Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se obecní rada neusnese jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu.1)

Čl. 5

Sankce

1. Užívání znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.

2. Porušeni povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.2)

Čl. 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2000

Obecní vyhláška byla zveřejněna na úřední desce 25. 5. 2000

sundána z úřední desky 11. 6. 2000

Jan POSPÍŠIL v.r., zástupce starosty

Zdeněk MADER v.r., starosta obce

1) Zákon Číslo 526/1990 Sb., o cenách

2) § 48 a 42 odst. 1 písm. a) zákona ČNR Č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, § 50 zák. ČNR Č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

ZnakPrapor

Úřad

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 0 °C
pátek 19. 4. zataženo 8/1 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 6/0 °C
neděle 21. 4. zataženo 12/2 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí