Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za komunální odpad


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za komunální odpad

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

OBEC ČECHY POD KOSÍŘEM
Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem
č. 1/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem se na svém zasedání dne 2.12.2010 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)   Obec Čechy pod Kosířem, touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)   Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1)


Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: 2)

(1)   Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

(2)   Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)   Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)   Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3)   Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4)   Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 3)

(5)   Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4)

Čl. 4
Sazba poplatku

(1)   Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 400,- Kč a je tvořena:

a)      z částky 150,- Kč za kalendářní rok a

b)     z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)   Skutečné náklady roku  2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 429 182,60 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 429 182,60  děleno 1075  = 399,24 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)   Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.5. a do 31.10. příslušného kalendářního roku.

(2)   Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.


Čl. 6
Osvobození

(1)   Od poplatku se osvobozují:

a)      Poplatníci umístění ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody.

b)     Poplatníci, kteří se zdržují dlouhodobě mimo území ČR.

c)      Poplatníci, kteří jsou dlouhodobě umístěni v ústavním nebo zdravotnickém zařízení.

d)     Poplatníci s trvalým pobytem v obci, kde se dlouhodobě nezdržují a jejich faktické bydliště není známo.

e)      Poplatníci od nemovitostí, od kterých není zajištěn svoz

f)       Děti mladší 1 roku.

(2)   Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí „dlouhodobě“ souvislá doba nejméně 100 dnů v průběhu příslušného kalendářního roku.


Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.5)

(2)   Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.6)


Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne12.12.2009.


Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011.

Ing. Milan Kiebel (starosta)

Jan Pospíšil (místostarosta)

 

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

6) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Úřad

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
3
21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
slabý déšť 31 °C 20 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 30/18 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 31/19 °C
pondělí 22. 7. polojasno 27/17 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí