Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 - komunální odpad


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem se na svém zasedání dne 2.12.2010  usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v  souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Čechy pod Kosířem, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

(1)    Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

b) objemný odpad,

c) nebezpečné složky komunálního odpadu,

d) směsný odpad.

(2)    Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

(1)    Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

(2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na celkem třech stanovištích v  obci a to:

(3)    Před nákupním střediskem na náměstí Svobody, za budovou základní školy v  ulici Víska a uprostřed Tyršovy ulice.

(4)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír, barva  modrá,

b) nápojové kartony, barva červená,

c) sklo, barva  zelená,

d) plasty, PET lahve, barva žlutá

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k  tomuto sběru určených. Informace o  sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v  místním tisku a v  místním rozhlase.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

(1)    Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek a pod).

(2)    Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k  tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v  místním tisku a v  místním rozhlase.

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

(1)    Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

(2)    typizované sběrné nádoby - popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

(3)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v  obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

(4)    Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

(1)    Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

(2)    Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

(3)    Pro odložení stavebního odpadu je možné např. objednat kontejner specializovaného dopravce, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

(1)    Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č.4/2009, Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čechy pod Kosířem ze dne 12.12.2009.

(2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

Ing. Milan Kiebel (starosta)

Jan Pospíšil (místostarosta)

 

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k  vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

 2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k  vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Úřad

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Kalendář

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
jasno 23 °C 13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C
středa 26. 6. déšť 25/15 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 25/14 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí