Čechy pod Kosířem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Provozování dopravy pro cizí potřeby zvláštními vozidly

Magistrát města Prostějova, Odbor obecní živnostenský úřad, upozorňuje podnikatele, kteří provozují dopravu pro cizí potřeby zvláštními vozidly, na změnu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: zákon o silniční dopravě), provedenou zákonem č. 337/2020 Sb.

Účinnost od 01.10.2020. Předmětná změna se týká mj. také ustanovení § 1 odst. 1 zákona o silniční dopravě, kdy došlo k vypuštění slova „silničními“. To znamená, že v současné době lze provozovat silniční dopravu jakýmikoli motorovými vozidly, tedy i vozidly, která spadají do kategorie zvláštních vozidel ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“).

Cílem této změny bylo, aby se zákon o silniční dopravě vztahoval na silniční dopravu prováděnou jakýmkoli motorovým vozidlem, tedy i vozidly, která jsou schválena jako vozidla zvláštní ve smyslu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (například traktor s přívěsem, traktor s cisternou, tatraktor apod.) Pokud podnikatel hodlá v rámci svého podnikání provozovat dopravu pro cizí potřeby zvláštními vozidly ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, musí být držitelem koncese pro silniční motorovou dopravu. V opačném případě by se totiž vystavoval riziku neoprávněného podnikání se všemi právními důsledky.

Zemědělští podnikatelé, kteří poskytují přepravní služby zvláštními vozidly ve smyslu § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o zemědělství), tj. poskytují práce, výkony a služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využívají prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě, nemusí disponovat živnostenským oprávněním pro silniční motorovou dopravu. Činnost zemědělského podnikatele je totiž z režimu živnostenského zákona vyloučena a upravuje ji výše uvedený zákon o zemědělství.

Datum vložení: 15. 9. 2021 10:22
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2021 10:24
Autor: Správce Webu