Čechy pod Kosířem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Odlehčovací služba - nabídka Charity Konice

Pečující osoby už nebudou na péči samy.

Kdo v rodině pečujete o svého blízkého z důvodu jeho vysokého věku, onemocnění či postižení, tak víte, jak náročný úkol to je. Potřeba pomoci se nedá vypnout či utlumit jako např. televize. Nedá se přerušit jako nějaká rozdělaná práce a později se k ní vrátit. Péče o potřebného je téměř nepřetržitý úkol daný jeho dennodenními životními potřebami. Je to podobné jako s péčí o dítě. Také musí být trvale zabezpečena.

Občas ale může rodičům s dítětem někdo pomoci, odlehčit jim v jejich povinnostech, aby si mohli trochu odpočinout nebo zařídit potřebné záležitosti. Většinou takto pomohou babičky, tety či dobré kamarádky.

U domácí péče o potřebné v rodinách bude pečujícím osobám úlevu nabízet Charitní odlehčovací služba Charity Konice. Tato služba bude poskytována terénní formou, tzn. že bude dojíždět do domácího prostředí rodin klientů, kteří se o sebe nedokáží z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení postarat. Úkolem terénní odlehčovací služby je poskytnout právě pečující osobě nezbytný čas k odpočinku nebo zajištění svých potřebných záležitostí. Pečující osobu v tento čas nahradí právě pracovníci odlehčovací služby.

Odlehčovací služba bude nabízet tyto úkony:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svoji osobu – převlékání, krmení, chůze doma i venku, přesuny apod.

- pomoc při osobní hygieně – hygienická péče na lůžku, v koupelně, péče o vlasy, nehty aj.

- pomoc při přípravě a podání jídla a pití

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři, na úřad, upevnění kontaktu s rodinou apod.

- sociálně terapeutické činnosti – podpora a rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností apod.

Služba bude zpoplatněna dle platného Stanovení úhrad, které je stanoveno na 130,- Kč za hodinu, dle skutečně spotřebovaného času ve prospěch klienta Odlehčovací služby.

Pokud jste pečující osobou a tímto představená charitní služba by Vám mohla pomoci, neváhejte se na nás obrátit včetně dotazů, a to buď osobně v sídle dispečinku terénních sociálních služeb Charity Konice na adrese: Karafiátova 12, Konice nebo na tel: 736 250 539, případně u  vedoucí a sociální pracovnice Charitní odlehčovací služby Konice: Naděžda Páleníková DiS., tel: 739 524 364, email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz nebo u sociální pracovnice této služby: Bc. Iva Vrbová, tel.: 731640799, email: iva.vrbová@konice.charita.cz .

Informace o odlehčovací službě sdílíme také na webu www.konice.charita.cz, kde najdete informace také o pečovatelské službě, domácí zdravotní a hospicové službě, o Domově pokojného stáří v Bohuslavicích, mateřském centru Srdíčko či všech ostatních aktivitách Charity Konice.

Datum vložení: 27. 11. 2020 14:24
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2020 14:27
Autor: Správce Webu