edpp

200x130

Klub seniorů

Klub seniorů, tehdy ještě Klub důchodců, byl v Čechách pod Kosířem založen 21. 5. 2002 organizátory a iniciátory panem Josefem Havelkou a panem Lubomírem Skácelem. Tehdy měl 39 členů a jeho prvním předsedou byl zvolen pan Josef Havelka. Po něm převzal funkci předsedy pan Lubomír Skácel.

Z počátku činnosti se členové klubu scházeli v hasičské klubovně a od září 2004 v nové zasedací místnosti obecního úřadu. Ale ani tyto prostory nebyly dostačující vzhledem k počtu seniorů se zájmem o členství v klubu. Proto, když byla dokončena MFB v roce 2010, poskytla obec ke schůzkám prostory velkého společenského sálu. Klub pořádal za dobu své činnosti spoustu zajímavých přednášek, výletů a zájezdů, kterých se zúčastňují nejenom členové klubu, ale i ostatní občané Čech pod Kosířem. Je jen škoda, že není o spolupráci s klubem a členství v něm větší zájem.

Klub seniorů navštěvuje v současné době 41 seniorů a v jeho čele je pětičlenný výbor:
- předseda: Helena Horáková
- členové výboru: Hana Bratterová, Danuše Klusáčková, Marie Konečná, Jana Musilová
 

Plán schůzek 2019 ve společenském sále MFB v Čechách pod Kosířem

 

Plán schůzek 2020 ve společenském sále MFB v Čechách pod Kosířem

 

Kontakt:

Helena Horáková - telefon: 739 217 714

Danuše Klusáčková - telefon: 723 531 392

...

Schzka_klubu_senior_nor_2007 Prvn_schzka_klubu_senior_v_MFB_v_z_2010
Schůzka Klubu seniorů únor 2007 První schůzka Klubu seniorů v MFB v září 2010
IMG 4123
Výlet 2014 - Archeoskanzen v Modré  
 


Čechy pod Kosířem