edpp

200x130

Matrika v Čechách pod Kosířem
Matriční správní obvod:       Obec Čechy pod Kosířem
Obec Hluchov
Obec Stařechovice
Agendy matriky Matrika narození
Matrika manželství
Matrika úmrtí
Určení otcovství
Změna jména a příjmení
Kontaktní osoby
Jana Kadlčíková
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Pavlína Pluskalová
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Popis činností:

Matrika narození Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
Vede sbírku listin a matriční knihu narození
Vydává rodné listy
Matrika manželství Provádí zápisy do knihy manželství
Přijímá doklady k uzavření manželství
Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad

Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku

Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vede sbírku listin a matriční knihu mantželství
Vydává oddací listy
Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Matrika úmrtí Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
Vede sbírku listin a matriční knihu úmrtí
Vydává úmrtní listy
Určení otcovství Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Změna jména a příjmení  Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence

Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení

Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru

Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení

Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství

Zvláštní matrika

Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky

Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně

Ostatní Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací úmrtní listy)
Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
Přijámá žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky

Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu

Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 


Čechy pod Kosířem