edpp

200x130

Rozpočet obce Čechy pod Kosířem

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023 - schválen na 2. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2018 a zveřejněn dne 27.12.2018

- Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023

Schválený rozpočet pro rok 2020 - schválen na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2019 a zveřejněn dne 23.12.2019

- Schválený rozpočet pro rok 2020

 Schválená rozpočtová opatření k rozpočtu obce pro rok 2020

- Rozpočtové opatření č. 1 - zveřejněno dne 15.1.2020

- Rozpočtové opatření č. 2 - zveřejněno 9.3.2020

- Rozpočtové opatření č. 3 - zveřejněno dne 3.4.2020

- Rozpočtové opatření č. 4 - zveřejněno dne 4.5.2020

Návrh rozpočtu pro rok 2020 - zveřejněn dne 4.12.2019

- Návrh rozpočtu pro rok 2020

Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2019

- zveřejněn dne 15.6.2020

- Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2019

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

- Rozvaha obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2019

- Výkaz zisku a ztráty obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2019

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2019 (FIN2-12)

- Příloha k účetní závěrce obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2019

- Rozvaha Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2019

- Výkaz zisku a ztráty Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2019

- Příloha k účetní závěrce Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2019

- Výkaz přijatých a poskytnutých transferů a příspěvků obce Čechy pod Kosířem za rok 2019

- Vyúčtování finančních prostředků obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2019

- Vyúčtování dlouhodobých bankovních úvěrů obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2019

- Vyúčtování sociálního fondu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2019

Schválený rozpočet pro rok 2019 - schválen na 2. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2018 a zveřejněn dne 27.12.2018

- Schválený rozpočet 2019

 

Schválená rozpočtová opatření k rozpočtu obce pro rok 2019

- Rozpočtové opatření č. 1 - zveřejněno dne 10.1.2019

- Rozpočtové opatření č. 2 - zveřejněno dne 4.3.2019

- Rozpočtové opatření č. 3 - zveřejněno dne 3.4.2019

- Rozpočtové opatření č. 4 - zveřejněno dne 2.5.2019

- Rozpočtové opatření č. 5 - zveřejněno dne 6.5.2019

- Rozpočtové opatření č. 6 - zveřejněno dne 14.6.2019

- Rozpočtové opatření č. 7 - zveřejněno dne 21.6.2019

- Rozpočtové opatření č. 8 - zveřejněno dne 8.7.2019

- Rozpočtové opatření č. 9 - zveřejněno dne 29.8.2019

- Rozpočtové opatření č. 10 - zveřejněno dne 20.9.2019

- Rozpočtové opatření č. 11 - zveřejněno dne 17.10.2019

- Rozpočtové opatření č. 12 - zveřejněno dne 21.11.2019

- Rozpočtové opatření č. 13 - zveřejněno dne 4.12.2019

 

 

Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2018

- zveřejněn dne 14.6.2019

- Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2018

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

- Rozvaha obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2018

- Výkaz zisku a ztráty obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2018

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2018 (FIN 2-12)FIN 2-12

- Příloha k účetní závěrce obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2018

- Rozvaha Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem ke dni 31.12.2018

- Výkaz zisku a ztráty Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2018

- Příloha k účetní závěrce Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2018

- Výkaz přijatých a poskytnutých transferů a příspěvků obce Čechy pod Kosířemza rok 2018

- Vyúčtování finančních prostředků obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2018

- Vyúčtování dlouhodobých bankovních úvěrů obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2018

- Vyúčtování sociálního fondu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2018

 

Návrh rozpočtu pro rok 2019 - zveřejněn dne 4.12.2018

- Návrh rozpočtu 2019

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2023 - zveřejněn dne 4.12.2018

- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2023

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2017 - 2020 - schválen na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2016

- Rozpočtový výhled na období 2017 - 2020 - zveřejněn dne 10.3.2017

 

Schválený rozpočet pro rok 2018 - schválen na 34. veřejném zasedání zastupitelstva dne 8.3.2018 a zveřejněn dne 9.3.2018

- Schválený rozpočet obce Čechy pod Kosířem 2018

 Schválená rozpočtová opatření k rozpočtu obce pro rok 2018

- Rozpočtové opatření č. 1-2018 - zveřejněno dne 19.4.2018

- Rozpočtové opatření č. 2-2018 - zveřejněno dne 4.5.2018

- Rozpočtové opatření č. 3-2018 - zveřejněno dne 21.6.2018

- Rozpočtové opatření č. 4-2018 - zveřejněno dne 12.7.2018

- Rozpočtové opatření č. 5-2018 - zveřejněno dne 6.8.2018

- Rozpočtové opatření č. 6-2018 - zveřejněno dne 13.9.2018

- Rozpočtové opatření č. 7-2018 - zveřejněno dne 8.10.2018

- Rozpočtové opatření č. 8-2018 - zveřejněno dne 5.11.2018

- Rozpočtové opatření č. 9-2018 - zveřejněno dne 3.12.2018 

 

Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2017

zveřejněn dne 27.6.2018

- Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2017

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

- Rozvaha obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2017

- Výkaz zisku a ztráty obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2017

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2017 (FIN 2-12)FIN 2-12)

- Příloha k účetní závěrce obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2017

- Rozvaha Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem ke dni 31.12.2017

- Výkaz zisku a ztráty Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2017

- Příloha k účetní závěrce Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2016pod Kosířem k 31.12.2017

- Výkaz přijatých a poskytnutých transferů a příspěvků obce Čechy pod Kosířemza rok 2017

- Vyúčtování finančních prostředků obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2017

- Vyúčtování dlouhodobých bankovních úvěrů obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2017

- Vyúčtování sociálního fondu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2017

 

Návrh rozpočtu pro rok 2018 - zveřejněn dne 19.2.2018

- Návrh rozpočtu obce Čechy pod Kosířem 2018 dle položek

- Návrh rozpočtu obce Čechy pod Kosířem 2018 dle paragrafů 

- Návrh rozpočtu obce Čechy pod Kosířem 2018

 

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 - schválena na 32. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne  14.12.2017 a zveřejněna dne 15.12.2017

- Pravidla rozpočtového provizoria 2018

 

Schválený rozpočet pro rok 2017 - schválen na 24. veřejném zasedání zastupitelstva dne 2.3.2017 a zveřejněn dne 10.3.2017

- Schválený rozpočet obce Čechy pod Kosířem 2017 souhrnně

- Schválený rozpočet obce Čechy pod Kosířem 2017 dle položek

- Schválený rozpočet obce Čechy pod Kosířem 2017 dle paragrafů

 

Schválená rozpočtová opatření k rozpočtu obce pro rok 2017

- Rozpočtové opatření č. 1-2017 - zveřejněno dne 5.4.2017

- Rozpočtové opatření č. 2-2017 - zveřejněno dne 5.5.2017

- Rozpočtové opatření č. 3-2017 - zveřejněno dne 6.6.2017

- Rozpočtové opatření č. 4-2017 - zveřejněno dne 4.7.2017

- Rozpočtové opatření č. 5-2017 - zveřejněno dne 2.8.2017

- Rozpočtové opatření č. 6-2017 - zveřejněno dne 4.9.2017

- Rozpočtové opratření č. 7-2017  - zveřejněno dne 2.10.2017

- Rozpočtové opatření č. 8-2017 - zveřejněno dne 3.11.2017

- Rozpočtové opatření č. 9-2017 - zveřejněno dne 1.12.2017

- Rozpočtové opatření č. 10-2017 - zveřejněno dne 8.12.2017

 

Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2016

zveřejněn dne 21.6.2017

- Schválený závěrečný účet obce Čechy pod Kosířem za rok 2016

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

- Rozvaha obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Výkaz zisku a ztráty obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016 (FIN 2-12)

- Příloha k účetní závěrce obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Rozvaha Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem ke dni 31.12.2016

- Výkaz zisku a ztráty Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2016

- Příloha k účetní závěrce Základní školy a Mateřské školy v Čechách pod Kosířem k 31.12.2016pod Kosířem k 31.12.2016

- Výkaz přijatých a poskytnutých transferů a příspěvků obce Čechy pod Kosířemza rok 2016

- Vyúčtování finančních prostředků obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Vyúčtování dlouhodobých bankovních úvěrů obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

- Vyúčtování sociálního fondu obce Čechy pod Kosířem k 31.12.2016

 

 

 

 


Čechy pod Kosířem