edpp

200x130

Odpadové hospodářství
Jak správně třídit odpad

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v obecní vyhlášce.

Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz.

 
EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO KOM."

EKOKOM

Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie. Společnost EKO KOM dlouhodobě dosahuje státem požadované míry recyklace, aby mohla splnit za své klienty povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů ve standardech vyžadovaných zákonem. Přesto, že z hlediska výsledků recyklace patříme mezi přední státy v EU, z hlediska jednotkových nákladů na tunu recyklovaného odpadu patříme mezi systémy nejúspornější. To jednoznačně potvrzuje studie BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou komisí, a která mimo jiné srovnává náklady na třídění a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou mírou recyklace. Spolu s českými městy a obcemi tak náš průmysl vytvořil systém třídění a recyklace odpadu, který patří k nejúčinnějším a současně nejefektivnějším v Evropě.

 
Sběr použitých oděvů, obuvi a hraček.

Do naší obce u nákupního střediska byl umístěn nový kontejner určený ke sběru použitých oděvů, obuvi a hraček. Sesbíraný textil se dále třídí a je možné ho dále využít. Část textilu slouží opětovně ke svému původnímu účelu, část je recyklována dle druhu (peří, svetrovina, denim, bavlna...) a dále zpracována do ekologického produktu - např. čistících tkanin, stavebních izolací, které mají průmyslové využití. Jen poměrně malý zbytek se termicky zhodnocuje ve spalovnách. Zásadním výsledným efektem tohoto programu je, že šetříme přírodu, pomáháme sociálně slabým lidem a současně snižujeme náklady obce na odstraňování uvedených odpadů.

 
Systém separace bioodpadu

Od roku 2014 dojde ke změně zákona o odpadech. Důsledkem této změny bude povinnost občanů vytřídit z komunálního odpadu biologický odpad.

Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je kompostování s využitím kompostéru. V průběhu roku 2013 má být vyhlášen dotační titul na podporu třídění biologického odpadu. V rámci této dotace by bylo možno hradit případný nákup kompostérů. V prvním čísle obecního zpravodaje vám podáme více informací.

Současně se zpravodajem bude do každé domácnosti doručen anketní lístek. Potřebujeme vědět, zda Vás tento způsob využití biologického odpadu z domácností osloví, abychom mohli podniknou patřičné kroky pro získání dotace na zakoupení kompostérů.

Celý článek...
 
Zpětný odběr drobného elektrozařízení

Na stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad u nákupního střediska a v Tyršově ulici byly v lednu 2013 instalovány nové kontejnery červené barvy s označením ELEKTROWIN. Tyto kontejnery jsou určeny pro zpětný odběr drobného elektrozařízení např. nefunkční varné konvice, žehličky, mobilní telefony.

 
« ZačátekPředchozí123DalšíKonec »

Strana 2 z 3


Čechy pod Kosířem