edpp

200x130

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy".

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2010 byla společností EKO-KOM a. s. zpracována studie "Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí". Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.

V roce 2011 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 25,03 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 280 000 domácností. V pířpadě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1,031 mil. tun CO2 ekvivalentu, což představuje zhruba 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.

V roce 2012 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 300 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což představuje více než 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.

V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 953 183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2 ekvivalentu.

V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM  uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu.

 

Na osvědčeních jsou uvedeny výsledky za roky 2014 až 2010, kterých jsme dosáhli v naší obci a tím přispěli ke zlepšní životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

 

doc02307520151021114229 001

ROK 2014

Úspora, kterou jsme dosáhli,

představuje:

Emise CO2 ekv. 69,724 tun

Úspora energie 1 625 891 MJ

emise 2013

ROK 2013

Úspora, kterou jsme dosáhli,

představuje:

Emise CO2 ekv. 76,057 tun

Úspora energie 1 816 994 MJ

emise 2012

ROK 2012

 

Úspora, kterou jsme dosáhli,

představuje:

Emise CO2 ekv. 56,401 tun

Úspora energie 1 422 654 MJ

osvden_2011

ROK 2011

Úspora, kterou jsme dosáhli,

představuje:

Emise CO2 ekv. 63,312 tun

Úspora energie 1 610 955 MJ

   
osvden_2010

ROK 2010

Úspora kterou jsme dosáhli,

představuje:

Emise CO2 ekv. 46,100 tun

Úspora energie 1 146 198 MJ

 


Čechy pod Kosířem