edpp

200x130

Systém separace bioodpadu

Od roku 2014 dojde ke změně zákona o odpadech. Důsledkem této změny bude povinnost občanů vytřídit z komunálního odpadu biologický odpad.

Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je kompostování s využitím kompostéru. V průběhu roku 2013 má být vyhlášen dotační titul na podporu třídění biologického odpadu. V rámci této dotace by bylo možno hradit případný nákup kompostérů. V prvním čísle obecního zpravodaje vám podáme více informací.

Současně se zpravodajem bude do každé domácnosti doručen anketní lístek. Potřebujeme vědět, zda Vás tento způsob využití biologického odpadu z domácností osloví, abychom mohli podniknou patřičné kroky pro získání dotace na zakoupení kompostérů.

Scan007

Scan008

ÂÂ

 

 


Čechy pod Kosířem