edpp

200x130

Multifunkční budova pro kulturu a sport

MFB

Obec Čechy pod Kosířem Vám nabízí volnou kapacitu v nové sportovní hale s úplným sociálním zázemím, a to pro všechny druhy míčových sportů. Provoz haly je celotýdenní. U haly je také k dispozici informační centrum s občerstvením. Dále nabízíme na stejném místě volnou kapacitu kluboven a velkého společenského sálu, a to jak ke konání kulturních, výstavních či společenských akcí, tak také pro rodinné oslavy a další příležitosti.

 

Provozní doba:

ŘÍJEN - KVĚTEN    ČERVEN - ZÁŘÍ
pondělí   zavřeno    pondělí   zavřeno
úterý - pátek   14.00 - 20.00 hod.    úterý - pátek   10.00 - 17.00 hod.
sobota a neděle   14.00 - 18.00 hod.    sobota - neděle   10.00 - 17.00 hod.

 

Sportovní aktivity, které se konají pravidelně každý týden, do kterých se můžete zajit i Vy.

Provozní řád

Ceník sportovního areálu

Ceník zapůjčení společenských prostor

Kontakt

Fotogalerie

Jak to všechno začalo ....?

Na počátku snahy vybudovat pro naše spoluobčany zařízení podobného typu byl záměr, provést rekonstrukci stávající sokolovny. Později se uvažovalo o vybudování nového zařízení na jiném místě v obci, například v blízkosti fotbalového hřiště. Přes opakovanou snahu několika generací se to však nikdy v minulosti nepodařilo.

U zrodu výstavby kulturního a sportovního areálu tak jak ho známe dnes, bylo zastupitelstvo naší obce zvolené v roce 2006, které návrh vybudovat takovéto zařízení nejen jednohlasně schválilo, ale také po celou dobu příprav a následné realizace aktivně podporovalo. Konkrétní obrysy začal celý projekt dostávat někdy v letech 2006 a 2007, kdy tehdejší vedení obce rozhodlo požádat o dotaci z Evropských fondů na výstavbu nové budovy pro kulturu a sport. Bylo rozhodnuto umístit novou stavbu přímo do centra obce. Nejvýznamnějším partnerem se hned na počátku stala místní tělocvičná jednota Sokol, která obci darovala pozemky i s budovou staré sokolovny. K tomu jsme přikoupili sousední bývalé hospodářské stavení a tím jsme splnili tu nejzákladnější podmínku, nezbytnou pro podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu.

Autorem projektu se stal inženýr architekt Jan Přikryl z Prostějova, který odvedl vynikající práci vyprojektoval pro nás dílo splňující ty nejnáročnější požadavky na kulturu a sport, a to nejen pro současníky, ale zejména pro budoucí generace. Hlavní a rozhodující podíl na vlastní výstavbě a jejím zdárném dokončení měla stavební firma DOPOSINVEST Bohuslavice.

Výstavba multifunkční budovy pro kulturu a sport byla zahájena v září roku 2009. Díky nesmírnému úsilí vedení obce a všech zainteresovaných stran bylo toto krásné dílo nakonec dokončeno a do provozu slavnostně předáno 4. července 2010. Nebylo to však vůbec jednoduché. Celá výstavba byla provázena řadou komplikací a zejména pak nepřízní počasí. Do Štědrého dne roku 2009 byl postaven samonosný ocelový plášť sportovní haly a v uliční části byla dokončena hrubá stavba s krovem. To dávalo velkou naději na bezproblémové pokračování prací v roce 2010. Bohužel 25.12.2009 napadl sníh a až do konce března následujícího roku nepřetržitě silně mrzlo. Když konečně povolily mrazy začalo deštivé počasí a pršelo až do poloviny května 2010. Přes tyto nepříznivé okolnosti se dílo podařilo v termínu zrealizovat za obrovského vypětí všech. Všem těm, kteří se o to zasadili, patří upřímné poděkování.

Hned po otevření a předání nových zařízení do užívání bylo jasné, že výstavba celého areálu byl krok správným směrem. Okamžitě zde mašli místo všichni zájemci o sport a ostatní aktivity. Byl založen oddíl nohejbalu a volejbalu. V hale se začal hrát badminton, trénují zde fotbalisté všech věkových kategorií. Velkou popularitu si získalo taneční cvičení pod názvem Zumba. Naše ženy pravidelně cvičí na velkých míčích a navštěvují cvičení jógy. Do sportovní haly chodí maminky s dětmi do tří let a ve velkém společenském sále našel svoje domovské právo početný Klub seniorů.

Výstavbou nového sportovního a kulturního centra vzniklo tolik potřebné místo, kde se dá kulturně žít, bavit se a sportovat. Splnil se tak sen celých generací, nejen členů TJ Sokol, ale i všech našich občanů.

Fotogalerie z výstavby multifunkční budovy

 


Čechy pod Kosířem