edpp

200x130

Dům s pečovatelskou službou

 

P5170417aDům pokojného stáří s pečovatelskou službou v Čechách pod Kosířem byl postaven v letech 2001 – 2002. Jeho výstavba byla realizována z vlastních finančních prostředků obce a z dotace poskytnuté ze Státního fondu rozvoje bydlení. Celý objekt bude nepřetržitě, nejméně po dobu 20-ti let od uvedení do provozu využíván pro bydlení osobami se sníženou soběstačností, zejména občany v důchodovém věku.

Dům pokojného stáří (DPS) je tedy určen pro bydlení důchodců a zdravotně postižených občanů, jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči, za předpokladu, že jim budou poskytovány potřebné služby s ohledem na jejich věk a zdravotní stav. DPS umožňuje důchodcům, popř. manželským dvojicím (obdobně se posuzuje druh a družka) při vytvoření vhodných životních podmínek, vedení poměrně samostatného života tím, že je jim poskytována základní péče, vhodné ubytování a podle potřeby a možností, též další služby (nákup, úklid, praní, žehlení, koupání). Ubytování je poskytováno ve 21 jednopokojových a 3 dvoupokojových sodiálních bytech. Všech 24 bytových jednotek je bezpariérových. Bezbariérové jsou také všechny ostatní společné prostory.

Poskytovatelem pečovatelské a ošetřovatelské služby v DPS v Čechách pod Kosířem je Charita Konice, která byla zřízena 13.7.1993 arcibiskupem olomouckým a je evidována v Rejstříku právnických osob MK ČR. Poskytování sociálních služeb bylo registrováno na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Jako nestátní nezisková organizace působí v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Poskytované služby jsou zaměřeny zejména:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kontakt

Zásady pro umístění v DPS

Provozní řád

Domovní řád

 


Čechy pod Kosířem