edpp

200x130

Veřejné dětské hřiště

V roce 2011 se Zastupitelstvu obce Čechy pod Kosířem podařilo získat dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na vybudování dětského hřiště v areálu mateřské školy. Ještě v roce 2011 byla zahájena montáž herních prvků. Z důvodu nepříznivého počasí však práce byly ukončeny až v květnu 2012. Následovaly ještě úpravy terénu a byla zaseta nová tráva. Dětské hřiště bylo předáno do užívání našim dětem

Hřiště je určeno nejen dětem z MŠ a ZŠ v Čechách pod Kosířem, ale i ostatním dětem od 3 do 12 let. Smí se používat pouze v souladu s provozním řádem, a to za nepřetržitého dozoru pedagogických pracovníků nebo rodičů. Provozní doba je od dubna do října ve dnech školního vyučování od 15.30 hod. do 20.00 hod., v ostatní dny od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Provozní a návštění řád dětského hřiště v areálu MŠ Čechy pod Kosířem

26092012 26092012001 26092012002
26092012006 26092012004 26092012005
 


Čechy pod Kosířem