edpp

200x130

Historie v kostce

str3Obec Čechy pod Kosířem leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, pod kopcem, jehož název má v přívlastku svého jména. První známá písemná zmínka o Čechách je z roku 1131. Do historie obce se nejvýznamněji zapsal rod hrabat Silva Tarouců, který zakoupil české panství v roce 1768 a byl majitelem zámku a některých pozemků až do roku 1945. Za hraběte Augusta Alexandra Silva Tarouca navštěvoval Čechy po více než dvacet let slavný malíř Josef Mánes, jehož vrcholná díla vznikla právě zde (Líbánky na Hané, Ukolébavky, Život na panském sídle,…). Velmi známý je zámecký park, s jehož budováním bylo započato již v 70. letech 18. století. Jeho přestavba v přírodně krajinářský park navazující na zalesněné svahy Kosíře se uskutečnila v 30. a 40. letech 19. století. Od 1. ledna 2009 je Zámek s parkem v majetku Olomouckého kraje. V obci byla také mimo významnou továrnu R. A. Smekal na hasičské stříkačky pila, mlýn a cihelna. Na místě bývalé továrny dnes stojí obecní hasičské muzeum, které je největší svého druhu na Moravě.

Stručný, nikoliv však generální soupis církevních staveb a pamětihodností v Čechách pod Kosířem:

49_kostel Kostel sv. Jana Křtitele 1781 - 1794
52-foto2-petr 52-foto2-pavel  
Sochy Petra a Pavla
52-foto3 Misijní kříž před kostelem s pozlaceným Kristem 1854
52-foto4 Kaple sv. Floriana na návsi 1829
52-foto5 Tříboká kaplička sv. Josefa u zámeckého parku 1889
Kaplička Bohorodičky u Služína 1836
kaplicka-pm Kaplička Panny Marie Lurdské na Kosíři 1890
Kaple sv. Jana Nepomuckého na zámku
52-foto9 Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 1768
52-foto10 Kříž barokní k Hluchovu 1807
52-foto11 Kříž k Hluchovu 1902
kaplaskrizem Kříž na hřbitově od J. Hemzala 1931
Boží muka na Kosíři I. M. I. 31.5.1904
Fara v Čechách pod Kosířem 1771
44-val-pomnik Pomník padlých a zemřelých v I. světové válce
52-foto16 Kříž k Pěnčínu
52-foto17 Kříž k Pěnčínu - plechový
STR_61 Mánesův altánek v zámeckém parku 1834 - 1846
Kříž ke Služínu
Kříž na pomníčku hr. Gallenberga u věžky 1862
STR_71 Věžka v zámeckém parku 1834 - 1846
52-foto22 Kříž k Hluchovu  1902
str_22_1 Barokní zámek s krajinářským parkem
 


Čechy pod Kosířem