edpp

200x130

Charakteristika obce

Obec Čechy pod Kosířem je moderní Hanáckou obcí s vybudovanými inženýrskými sítěmi. Obec je mimo jiné vybavena vlastním vodovodem, plynovodem kanalizací s čistírnou odpadních vod, bezdrátovým internetem a celou řadou dalších služeb pro více jak 1000 obyvatel. Současné zastupitelstvo, které obec spravuje a řídí je sedmičlenné.

Služby občanům jsou zajištěny prostřednictvím podnikatelů a živnostníků. V obci je pošta, základní a mateřská škola, školní stravovna, hostinec „U Eliášů“, Penzion Mánes s možností celodenního stravování a sportovního vyžití, dva obchody a pošta. Zdravotní středisko v budově radnice poskytuje občanům veškerou základní péči.

O seniory je dobře postaráno v nově vybudovaném domě pokojného stáří s pečovatelskou službou, který byl do provozu předán v roce 2002. Občané mají k dispozici obecní knihovnu vybavenou výpočetní technikou. V obci velmi dobře pracují hasiči, Tělocvičná jednota Sokol, Junáci a také početný Klub seniorů.

Prakticky po celý rok jsou v obci organizovány nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce. K jejich pořádání je obec víc než dobře vybavena. TJ Sokol je vlastníkem fotbalového areálu s kompletním sociálním zázemím a v roce 2010 byla předána do provozu nová, moderní Multifunkční budova pro kulturu a sport. Zde našli své zázemí všechny spolky a organizace působící na území obce.

Obecní úřad zajišťuje komplexní služby nejen místním občanům, ale také občanům sousedních obcí Hluchov, Služín a Stařechovice.

V roce 2000 byly obci přiděleny Parlamentem republiky obecní symboly v podobě obecního znaku a praporu. V témže roce bylo u příležitosti 125. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů otevřeno hasičské muzeum. Toto muzeum je situováno do části bývalé továrny na hasební techniku založené v roce 1820 rodem Smekalů.

V těsné blízkosti hasičského muzeu bylo v roce 2009 otevřeno Muzeum kočárů, jehož provozovatelem je občanské sdružení Historické kočáry MYLORD. Jedná se o jedno z největších muzeí tohoto druhu v Evropě a je zde umístěno více jak 50 historických kočárů.

Všechny významné události v naší obci jsou zaznamenávány do obecní kroniky, od r. 2004 také do video kroniky. Informace jako všude poskytujeme obecním rozhlasem a 4 x ročně vydáváme pro občany obecní zpravodaj.

V roce 2002 byl u nás založen klub seniorů, který od samého počátku dobře pracuje a pomáhá organizovat volný čas našim starším spoluobčanům. Největší přínos našeho klubu seniorů vidíme v tom, že umožnil lidem z naší obce, kteří již zůstali v životě sami, bez partnera, najít znovu smysl života. Naši senioři se mohou setkávat, popovídat si o svých radostech i strastech, které život každému z nás přináší.

Na katastru naší obce je celkem zapsáno 18 kulturních památek. Mimo kostel sv. Jana Křtitele a přilehlou faru, je nejvýznamnější památkou Státní zámek Čechy pod Kosířem s přilehlým unikátním krajinářským parkem, Mánesovým altánem, vyhlídkovou věží a Ulmanovým skleníkem. Zámek stejně jako park je v majetku Olomouckého kraje a momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

 


Čechy pod Kosířem