edpp

200x130

Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou

eRecept může lékař vystavit na základě žádosti pacienta bez jeho přítomnosti v ordinaci a bez vyšetření pouze v případě, že:
- tak rozhodne lékař (pokud je mu dobře znám zdravotní stav pacienta nebo má k dispozici jeho zdravotnickou dokumentaci),
- se jedná o trvale užívané léky,
- zdravotní stav pacienta je stabilizován,
- medikace je dobře nastavena.
Způsoby předání eReceptu (určuje pacient):
- NEJVHODNĚJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PŘEDÁNÍ eReceptu - prostřednictvím SMS zprávy na jakýkoliv mobilní telefon - eRecept je zaslán na uvedené telefonní číslo textovou zprávou s identifikátorem. SMS zprávu může pacient přeposlat na další telefonní číslo; eRecept může v lékárně vyzvednout i jiná osoba.
- na listinné průvodce - bezplatně vytištěná listinná průvodka musí být předána pacientovi nebo jiné osobě, způsob předání průvodky není jednoznačně stanoven; v případě, že bude průvodku za pacienta vyzvedávat jiná osoba, musí pacient o tomto způsobu předání a o osobě, která bude průvodku vyzvedávat, předem informovat příslušného lékaře,
- aplikace pro pacienty – SMART telefon, pro seniory obtížně využitelná,
- zaslání prostřednictvím datové (emailové) zprávy – pro seniory obtížně využitelné.
eRecept může bez přítomnosti pacienta vystavit i zastupující praktický lékař, případně specialista, který má informace o zdravotním stavu pacienta.
Lékař, který nemá informace o zdravotním stavu pacienta a nemůže si ověřit, jaké léky jsou mu pravidelně předepisovány, nemůže eRecept bez vyšetření pacienta vystavit.

 


Čechy pod Kosířem