Zveřejnění nových jízdních řádů veřejné linkové dopravy v Olomouckém kraji s platností od 1.1.2018

V letošním roce byli formou veřejných soutěží vybráni noví autobusoví dopravci, kteří budou od 1.1.2018 pro Olomoucký kraj zajišťovat provoz linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby. Pro účely výběrových řízení byl Olomoucký kraj rozdělen do 14 provozních oblastí a pro každou z těchto oblastí byl ve veřejných soutěžích vybrán nový autobusový dopravce. S vybranými dopravci uzavřel Olomoucký kraj smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.

V souvislosti s rozdělením kraje do 14 provozních oblastí a s uzavřením nových smluv s vybranými dopravci byla provedena i změna v organizaci veřejné linkové dopravy v kraji, se kterou souvisí i změny jízdních řádů linek veřejné linkové dopravy v Olomouckém kraji.

Nové jízdní řády veřejné linkové dopravy byly zveřejněny na webových stránkách www.kidsok.cz, které budou platit od 1.1.2018. Pro lepší orientaci je současně zveřejněn i přehled přečíslování a změn trasování linek a seznam linek pro jednotlivé zastávky.

http://www.kidsok.cz/jizdni-rady-br-od-1-1-2018/precislovani-a-zmena-trasovani-linek/

 

 


Čechy pod Kosířem